Tag Archives: definicja magii

Krok 5 – Magiczne Kształcenie Ciała

Otwierając niniejszego bloga zdefiniowałem magię jako zdolność świadomego wykorzystywania praw Wszechświata tak, aby osiągnąć pożądany skutek. Magiem nazwać można więc osobę, która osiągnęła Wiedzę i Konwersację Świętego Anioła Stróża, czyli stała się świadoma swojej Woli, sprawiając, że całe jej życie jest magiczne. Owa definicja potwierdza się tutaj w słowach Bardona, odnośnie tego, czym różni się mag od spirytysty – świadomością i świadomą kontrolą wywoływanych zjawisk. Aby STAĆ SIĘ magiem, koniecznym jest zatem uzyskanie tej zdolności i na tym skupimy się w następującym rozdziale w odniesieniu do komunikacji ze światem „po drugiej stronie”.

Zadaniem adepta w tym kroku jest uzyskanie zdolności pasywnej komunikacji z niewidzialnym światem. By się do tego przygotować, należy zacząć od odpowiedniego przygotowania swoich dłoni, które posłużą za medium, czyli pośrednie narzędzie komunikacji. Pierwsze ćwiczenie opiera się na ładowaniu ich energią witalną i impregnacją życzeniem kontroli. Rawn Clark świetnie opisał w swoim komentarzu kwestię zmyślnego i bezwiednego skurczenia mięśni i polecam się z tym zapoznać. Tutaj skupimy się na kwestii „działania”, którą adept musi sobie w tym miejscu uświadomić. Praktyka przygotowawcza tego kroku ma być bowiem wstępem nie tylko dla – co bardzo łatwo zauważyć – projekcji astralnej, ale i dla – co już trudniej przychodzi – działania ze świadomością Ducha (więcej o tym w kroku szóstym). Czytaj dalej


Definicja magii

Mówiąc o magii, szczególnie tej prawdziwej, wypadałoby określić jakąś jej definicję. Interesującym faktem jest, że przez wiele setek lat nie udało się jej praktykom ustalić jednej prawdziwej definicji magii. Spowodowane jest to tym, że rzeczywistość, ta odbierana przez nasze zmysły, nie jest prawdziwa. To wszystko jedna wielka iluzja, którą sami sobie tworzymy. Nawet nauka zdążyła już się zorientować, że wszystkie jej założenia mogą być błędne. Dlatego ostatecznie jest wiele różnych modeli opisujących jak działa Wszechświat. Żaden z nich nie jest w stu procentach prawdziwy. Nie ma też jednostki, która byłaby w stanie ustalić, który model jest bliższy prawdy. Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że jeśli jakiś model działa, to jest to wystarczająco dobry powód, aby w niego wierzyć.

Różni magowie patrzą na Wszechświat różnymi modelami. Jeden powie, że świat składa się z duchów. Drugi, że z energii. I tak dalej. Każdy definicję magii ustali według własnego modelu. Spirytysta powie, że magia jest zdolnością przywoływania duchów i rozkazywania im w taki sposób, aby wywołały pożądany efekt w rzeczywistości. Inny powie, że magia to zdolność kontrolowania energii w taki sposób, aby wywoływała pożądany efekt w rzeczywistości. We wszystkich przypadkach, niezależnie od modelu, widzimy jednak jakąś nieznaną przyczynę i pożądany skutek. Możemy zatem powiedzieć, że magia to zdolność posługiwania się prawami Wszechświata w taki sposób, aby osiągnąć pożądany skutek. Nieistotne, w jaki model Wszechświata wierzysz, magia zawsze będzie posługiwaniem się jego prawami.

Powyższa definicja nie jest jeszcze taka, jaką byśmy chcieli. W końcu nawet fizyczne prawa należą do praw Wszechświata. Według tej definicji, magią byłoby wszystko, bo przecież wszystko wykorzystuje prawa Wszechświata. Wszechświat cały czas jest w ruchu. To prawda, że wszystkie istniejące prawa, człowiek wykorzystuje cały czas. Myśląc, mówiąc, poruszając się, oddychając, jedząc, zmieniając się… Po prostu żyjąc. Czym więc różni się magia od zwyczajnego życia? Odpowiedź brzmi: ŚWIADOMOŚCIĄ. Człowiek na co dzień wykorzystuje wszystkie prawa Wszechświata, ale robi to AUTOMATYCZNIE. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo magiczne jest funkcjonowanie naszego ciała. Magia polega na tym, by zrozumieć te zjawiska i uczynić je świadomymi. A zatem, na tym blogu, od teraz, definicja magii brzmi: Magia to zdolność świadomego wykorzystywania praw Wszechświata tak, aby osiągnąć pożądany skutek. Pamiętajcie jednak, że to tylko moja definicja magii. Każdy i tak kurczowo trzymać się będzie swojej.